Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vasaskolans Elevhälsa

Trivsel och trygghet

På Vasaskolan arbetar vi mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Vårt arbete beskrivs i en årlig plan som ni kan ta del av. I den framgår vårt främjande och förebyggande arbete samt det åtgärdande arbete som görs när en elev misstänks ha blivit kränkt. Planen bygger på skolans uppdrag utifrån skollagen. Några punkter som är specifika för vår skola är:

Tryggisar-Trygghetsråd

Trygghetsrådet består av lärare och tryggisar (elever) som arbetar för att skapa god stämning i skolan och göra elever delaktiga i arbetet. Vårt mål är att alla ska bemötas trevligt i skolan och att alla ska känna till skolans trivselregler.

Trygghetsteamet

På Vasaskolan har vi ett trygghetsteam som arbetar övergripande för att se till att trakasserier eller annan kränkande behandling förebyggs och upphör. Trygghetsteamet består av lärare och representant från elevhälsoteamet. Även rektor är med i teamet.

Vasaskolans ledord:  Trygghet, trivsel och studiero

Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan

Trägubbar, tillverkade av barn i träslöjden