Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om skolan

Här finner du generell information, bland annat om Vasaskolans elevhälsa, bibliotek, skolråd och organisation.

Skolval inför läsåret 2021/2022

Föräldrar till blivande förskoleklasselever samt till elever i blivande årskurs 4 är välkomna att söka till Vasaskolan i det pågående skolvalet.

För ansökan och information om skolvalet

Skolval 2021.

Kontakt mellan föräldrar och skolan

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta.

Skolrådet

Som förälder till barn på Vasaskolan kan du bli medlem i Vasaskolans föräldraförening.

Föräldraförening

Elevhälsa och trygghet

Elevhälsan arbetar med att bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa, samt att förebygga och spåra sjukdom och handikapp. Dessutom hjälper och stöttar vi elever med särskilda behov och kroniska sjukdomar.

Skolsköterska, läkare och kurator

För att ge varje elev förutsättningar att uppleva trygghet och trivsel är arbetet med att förebygga och åtgärda alla former av kränkande behandling mycket viktig. 

Plan mot kränkande behandling