Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Mat och miljö

Restaurang Guldtuppen är en KRAV-certifierad skolrestaurang sedan 2011 på nivå 1 ( minst 25% Krav samt ekologiska råvaror ) och vi gör vi allt vi kan för att minimera vår påverkan på miljön.

Våra livsmedel har en stor påverkan på miljön. Allt från produktion, tillverkning, transporter och sopor har en stor inverkan. För att minimera vår påverkan på miljön sorterar vi alla sopor, detta inkluderar även sortering av matavfall för återvinning till biogas. Vi försöker även, tillsammans med eleverna, att minimera svinnet och därmed matavfallet.

KRAV-certifiering

Restaurang Guldtuppen är en Krav-certifierad skolrestaurang enligt nivå 1 vilket innebär att minst 25% av våra livsmedelsinköp är ekologiska, Krav-märka eller kommer från hållbara fiskebestånd. På längre sikt strävar vi efter att så långt det är möjligt byta ut konventionella varor mot Krav-godkända. I detta arbete ingår även att ha ett övergripande miljötänkande när det gäller sådant som rengöringsmedel, energiförbrukning och vattenanvändning.

Bild med logotype för kravcertifiering, en stjärna.

Om KRAV