Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

School 2 School

Skolklockan

Vasaskolan har en systerskola i Kambodja

Sedan 2013 har den ideella föreningen School 2 School samarbetat med Vasaskolan och på så sätt har vi fått en systerskola - Vasaskolan i Kambodja.

Samarbetet syftar till att eleverna på båda skolorna ska lära sig mer om andra länder och andra barns liv, bland annat genom att få syn på likheter och skillnader skolorna och barnen emellan.

Under åren har vi haft en mängd olika utbyten. Eleverna har ritat självporträtt som de har skickat till varandra. De har undersökt hur många elever som är vänsterhänta, kan rulla tungan m.m. för att lära sig om genetik. De har lärt varandra sånger och lekar att göra på rasten. De har trätt pärlarmband och knutit kompisarmband som de har skickat till varandra.

För de svenska eleverna innebär samarbetet också en möjlighet att hjälpa sina kompisar på andra sidan världen. Elever på Vasaskolan har samlat in tandborstar, pennor och suddigum. Och det har anordnats discon och sålts fika på öppet hus som gett möjlighet att köpa skolböcker till eleverna i Kambodja. Föreningen School 2 School samlar också in pengar som bl.a. har betalat för toaletter, vattenrening och bibliotek. 

Genom åren har ett antal av Vasaskolans lärare, och även en del elever, fått möjlighet att besöka skolan vilket har gett möjlighet till kontakt med lärarna i Kambodja och ett direkt utbyte av ex. matteövningar och geografilektioner och fysikaliska experiment.

Läs gärna mer om samarbetet med School 2 School