Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Läs- och litteratursatsning

Alla elever läser varje dag i skolan, för att utveckla språket och läsförståelsen. Utöver det har vi en speciell läs-och litteratursatsning

Att utveckla intresse för läsning av skönlitteratur har positiva effekter på många områden, både i skolan och privat, bland annat utvecklas förmågan att berätta och skriva, fantasin stimuleras man lär sig nya ord och man blir en bättre läsare. Under varje läsår satsar vi extra mycket på läsning för eleverna i år 2 (vårterminen), 3 (höstterminen) och år 4 då vi har läsgrupper.

Genom att samtala om böckerna och vad som händer där, utvecklas även empati och medmänsklighet genom att man får möjlighet att spegla sig själv i böckernas karaktärer och handling. Empati och medmänsklighet är värdefulla egenskaper för att motverka mobbing, rasism och främlingsfientlighet.

Målen är att:

  • utveckla elevernas läsförmåga
  • få eleverna att läsa skönlitteratur
  • få eleverna att läsa av eget intresse
  • få föräldrarna engagerade i barnens läsning

Detta kompletteras med läsläxor så att läsningen upprätthålls de perioder klassen inte har läsgrupp.