Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vasaskolans skolråd

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta.

Skolrådets roll och målsättning

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna ges möjlighet vara delaktiga och få insyn i skolans inre arbete.  Skolrådet är föräldrarnas språkrör och består av 1-2 valda representanter från varje klass. För skolans personal är skolrådet viktigt för kontakten hem – skola, både genom att vidarebefordra synpunkter från hemmen, men också genom att skolrådet kan hjälpa till att föra ut information i viktiga frågor. Skolrådet verkar för att skolan skall bli bättre genom att:

 • Sätta eleven i centrum
 • Vara rådgivande till rektor innan viktiga beslut
 • Verka för samförstånd och en positiv anda
 • Informera och öka kunskapen om verksamheten bland föräldrar
 • Engagera och mobilisera föräldrar när så behövs

Möten

Skolrådet träffas ca 2-3 ggr/läsår. Kallelse och dagordning går ut via Schoolsoft där även protokoll från möten läggs ut.

Principer för hur vi arbetar tillsammans

 • Skolledningen bjuder in till mötet och leder våra möten.
 • Alla representanter bidrar med aktuella frågor och som lyfts av skolledningen i sitt sammanhang.
 • Agendan bör spegla de frågor föräldrarna just nu upplever som viktigast.
 • Skolledningen informerar i god tid om planerade förändringar och vad som ligger bakom dessa.
 • Högsta möjliga transparens.
 • Vi pratar om generella verksamhetsfrågor och aldrig på individnivå.
 • Vi måste vara villiga att diskutera känsliga frågor, att framföra starka synpunkter, men ändå ha en konstruktiv dialog.
 • Våra möten är respektfulla och konstruktiva.
 • Vi skriver protokoll på våra möten som delges till alla vårdnadshavare via Schoolsoft.
 • Skolrådet är till för att göra skolan bättre genom samverkan mellan skola och föräldrar.