Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Särskilt stöd

Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Vasaskolan har speciallärare och specialpedagog som ansvarar för att tester i svenska och matematik genomförs i klasserna varje år. Ibland görs också individuella tester för att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Vid behov upprättas åtgärdsprogram i samråd med elev och föräldrar, vilket innebär ett gemensamt ansvar mellan hem och skola. Åtgärdsprogrammet utformas med hänsyn till elevens behov och förutsättningar. Stöd kan ges i klassen, i mindre grupp och/eller enskilt.

Särskilt stöd/anpassningar kan också ges när en elev uppnår målen med stor lätthet och behöver extra utmaningar och/eller fördjupning för extra stimulans.

Alfabetsbilder och en dekorationsstjärna på väggen