Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Årskurs 4-6

Alla klasser på mellanstadiet har sin egen mentor, men lärarna i parallellklasserna samarbetar och delar upp de teoretiska ämnena mellan sig så att det blir så hög kvalitet på ämnesinnehållet som möjligt.

Vår målsättning är att skapa trygghet och att arbeta för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna i det framtida kunskapssamhället, både nationellt och internationellt. Vi lägger stor vikt vid baskunskaper, som läsning, skrivning och räkning, och varierar undervisningen genom att blanda traditionell klassundervisning med undersökande arbetssätt och ämnesövergripande temaarbeten, för att fördjupa ämnesinnehåll och öka intresset hos eleverna.

Alla elever har tillgång till egen dator och vi växlar mellan att skriva texter digitalt och för hand, då det är viktigt att behärska båda varianterna.

Eleverna tränas i det dagliga arbetet i kritiskt tänkande, problemlösning, självständighet och samarbetsförmåga. Vi sätter värdegrunden i centrum och den löper som en röd tråd genom all verksamhet.