Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kurator på Vasaskolan

Kuratorn finns till för att värna elevens perspektiv och att ha eleven i fokus.

Skolkuratorns uppgift är att söka skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. Kuratorn verkar för att skapa en större medvetenhet kring de sociala frågorna på skolan i allmänhet – på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Precis som resten av elevhälsan arbetar kuratorn utifrån ett skolperspektiv. Det betyder att fokus ligger på inlärning och pedagogisk problematik.

Kuratorn är en frivillig instans, vilket betyder att en elev endast tar hjälp av kuratorn ifall denne själv vill. Elever kan komma ensamma, i grupp eller tillsammans med vårdnadshavare. 

Kuratorn ingår även i skolans trygghetsgrupp och arbetar genom denna med hela klasser, i mindre grupper och med gruppdynamik och värderingsövningar. 

Kuratorn har även tystnadsplikt samt anmälningsplikt. 

Väntrum utanför kurator