Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Årskurs 1-3

Lågstadiet på Vasaskolan präglas av den lilla skolans intimitet. Alla känner alla och leker över åldersgränserna. Vi har klassrummen nära varandra vilket innebär att det aldrig är långt till inspiration från varandra.

Klassrummen är stora och ljusa och vi har bra tillgång till läromedel. Varje klassrum har en smartboard som används ofta.

Vi satsar mycket på att barnen ska komma igång bra med sin läsning och har mycket tid för att läsa i skolan och även bra speciallärare som kan stötta upp vid behov.

Vi lär oss grunderna i matematik och arbetar från början mycket med problemlösning, bl.a. med Singaporematte.

Skolan har en tydlig plan med undervisningen i naturvetenskap och teknik och alla klasser arbetar med ett NTA-tema varje termin, till exempel Fjärilars liv (där vi föder upp fjärilslarver till färdiga fjärilar i klassrummet), Fasta ämnen och vätskor samt Testa teknik.

Läsåret 23/24 har vi ingen åk 2.