Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vasaskolans fritidshem

På Vasaskolans fritidshem finns två avdelningar. Avdelning Villekulla åk 1-6, samt avdelning för Resursklasserna åk 1-6.

Vasaskolans fritidshem har en välorganiserad verksamhet med fasta, tydliga rutiner och regler som skapar trygghet och kontinuitet. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor för att stärka relationerna i barngrupperna, samt till vuxna, och förebygger därmed kränkningar av olika slag.

Vi är medvetna om vikten av en god samverkan med hemmen, och elevernas mentorer, samt ett gott samarbete kollegor emellan. Vi är mycket flexibla i vårt sätt att tänka och agera för verksamhetens bästa. Vi arbetar med att ständigt utveckla vår verksamhet på olika sätt och är måna om att tillvarata personalens intressen och kompetenser.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Vi främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra via lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer, praktiska och utforskande arbetssätt.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn och en mångfald och erbjuder aktiviteter efter elevernas önskemål, förutsättningar och behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.