Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

NTA - Naturvetenskap & Teknik för Alla

Naturvetenskap och teknik är ämnen som inte bara är viktiga för fortsatta studier, utan också för allmänbildningen, för att eleverna ska förstå sin omvärld och kunna fatta medvetna beslut.

NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik, som initierats av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Det inkluderar komplett laborationsmateriel och handledningar, samt utbildningar för undervisande lärare. Det viktigaste är det undersökande arbetssättet som sporrar eleverna att själva ställa frågor, göra förutsägelser, genomföra sina undersökningar och dokumentera resultatet.

NTA är uppbyggt av olika teman, inom ett eller flera av ämnena kemi, biologi, fysik, teknik och matematik. Ett tema kan sträcka sig över flera månader och består av ett antal olika uppdrag, vilka eleverna måste lösa, och som alla bygger på varandra på ett logiskt sätt. Då de hela tiden får användning av sina tidigare resultat, blir det tydligt för eleverna varför det är viktigt att dokumentera. Temat avslutas med uppdrag som ger eleverna chans att använda alla sina nya kunskaper.

Vasaskolan var först ut i kommunen med att använda NTA, och arbetar sedan 2004 kontinuerligt med arbetssättet i alla klasser. De teman vi har arbetat med på Vasaskolan är: Ljud, Jämföra och mäta, Fasta ämnen och vätskor, Balansera och väga, Fjärilars liv, Jord, Testa teknik, Förändringar, Rymden, Kretsar kring el, Kemiförsök, Från frö till frö, Rörelse och konstruktion, Kroppen, Matens kemi, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer samt Mönster och algebra.

Du som förälder är naturligtvis varmt välkommen att besöka klassen när de arbetar med något NTA-tema.