Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Praxis för ledighet från skolarbete

I samband med införandet av en ny läroplan LGR 11 så tillämpas nya bedömningstekniker vilket påverkar möjligheten att ge elever ledigt från skolan. Förutom att eleverna har en skolplikt på minst 178 dagar så kräver den formativa bedömningen att eleven är närvarande, då vi både tränar och bedömer förmågor på lektionerna. Mot denna bakgrund så råder stor restriktivitet med att bevilja ledighet från skolarbetet.

Inom ramen för fem dagar är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioden då nationella prov genomförs. Ledighet upp till fem dagar per läsår kan beviljas av klassföreståndaren, om önskemål om ytterligare ledighet föreligger är det rektor som beviljar.

Ledighet över 10 dagar skall övervägas mycket noga. För sådan ledighet krävs synnerliga skäl. Semesterresa med familjen eller träningsresa med idrottsklubben bör i normala fall inte ens komma i närheten av synnerliga skäl.

Mikael Valdorson, Rektor Vasaskolan