Välkommen till Vasaskolan

Vårt uppdrag är att få glada och trygga elever som känner arbetsglädje och utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina egna förutsättningar.

Ett smakprov från verksamheten

Ta del av ett smakprov på vad eleverna i årskurs 6 på Vasaskolan får lära sig i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Se video om hem- och konsumentkunskap

Skolval 2019

Skolvalet inför läsåret 2019/2020 är öppet mellan den 8 januari och den 7 februari.
Det är möjligt att göra sitt skolval när som helst under skolvalsperioden.
Klicka här för ytterligare information.

Brev från ledningen

Läs januaris informationbrev från skolledningen här.

Vasaskolan i Vi i femman

Efter en storseger i kvartsfinalen gick Vasaskolans klass 5b till semifinalen i Vi i femmans regiondeltävling för Stockholm, där de trots gott kämpande inte gick vidare. Läs mer här.

Studiedag

Fredagen den 12 april är en studiedag, eleverna är lediga.

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet

Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Danmark, Sverige, Norge och Finland springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Vasaskolans kommer att delta för andra gången i våren 2019.

Stöd på skolan

Skolan ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ibland kan en utredning behöva göras och visar det sig att det finns skäl, sätter skolan in olika stödinsatser. Det kan t ex handla om stödundervisning hos speciallärare eller stöd av psykolog eller talpedagog.

Särskilda undervisningsgrupper och särskola med inriktning autism

Vi upplever det som mycket positivt att integrera elevgrupper med olika förutsättningar. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter. Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund som de sedan bygger vidare på i livet.

Skolan har för närvarande flera små undervisningsgrupper inom autismspektrat.