Välkommen till Vasaskolan

Vårt uppdrag är att få glada och trygga elever som känner arbetsglädje och utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina egna förutsättningar.

Skolavslutning

Höstterminsavslutningen sker den 20 december.

Vasaskolans Julbasar

Måndagen den 10 december klockan 17.00 -19.00 på skolgården.

Alla är välkomna.

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet

Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Danmark, Sverige, Norge och Finland springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Vasaskolans kommer att delta för andra gången i våren 2019.

Stöd på skolan

Skolan ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ibland kan en utredning behöva göras och visar det sig att det finns skäl, sätter skolan in olika stödinsatser. Det kan t ex handla om stödundervisning hos speciallärare eller stöd av psykolog eller talpedagog.

Särskilda undervisningsgrupper och särskola med inriktning autism

Vi upplever det som mycket positivt att integrera elevgrupper med olika förutsättningar. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter. Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund som de sedan bygger vidare på i livet.

Skolan har för närvarande flera små undervisningsgrupper inom autismspektrat.