Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

PEP på elevernas hälsa!

Certifierade 2021, 2022 och 2023!

Vi på Vasaskolan är pep på våra elevers hälsa!

Vi är otroligt stolta och glada över att blivit en Certifierad Generation Pep Skola år 2021-2023. 
Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete. Det har lett till att vi uppmärksammats och blivit en av de sex skolor i Sverige som år 2021 kan certifiera sig som en Generation Pep Skola.
Vårt arbete med att stärka våra elevers hälsa fortsätter varje dag!

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.