Lov och ledigheter

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds gymnasium. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Höstterminen 2021

Terminens första dag: Åk 1 börjar den 16 augusti, åk 2 och 3 den 17 augusti
Studiedag: 29 september
Höstlov: 1-5 november, vecka 44
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2022

Terminens första dag: 11 januari (tisdag)
Sportlov: 28 februari - 4 mars, vecka 9
Påsklov: 11 – 14 april, vecka 15
Annandag påsk: 18 april
Studiedag: 19 april
Lov och Kristi himmelsfärd: 26-27 maj
Terminens sista dag: 10 juni

Ansökan om ledighet

Om en elev går på Danderyds gymnasium ansöker eleven själv (om denne är över 18 år) eller elevens vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) om ledighet via Vklass. Ansökan skickas sedan till personal på skolan för vidare hantering. Tänk på att ansökan ska göras i god tid innan önskad ledighet.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs.

De fristående gymnasieskolorna har andra rutiner, kontakta dem direkt för närmare information.

Datum för nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Datum för nationella prov

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-09-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.