Lov och ledigheter

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds gymnasium. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Vårterminen 2022

Terminens första dag: 11 januari (tisdag)
Sportlov: 28 februari - 4 mars, vecka 9
Studiedag: 15 mars (tisdag)
Påsklov: 11 – 14 april, vecka 15
Annandag påsk: 18 april
Lov och Kristi himmelsfärd: 26-27 maj
STUDENT: 8 juni (onsdag)
Terminens sista dag: 10 juni (fredag)

Höstterminen 2022

Terminens första dag: 18 augusti (torsdag) - Olika årskurser kan komma att ha olika startdatum. 
Höstlov: 31 oktober - 4 november, vecka 44
Terminens sista dag: 21 december (onsdag) 

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2023

Terminens första dag: 10 januari (tisdag) 
Sportlov: 27 februari - 3 mars, vecka 9
Påsklov: 10 - 14 april, vecka 15
Helgdag: 1 maj (måndag)
Kristi himmelsfärdsdag samt lovdag: 18-19 maj (torsdag-fredag) 
Klämdag: 5 juni (måndag)
Nationaldagen: 6 juni (tisdag)
Terminens sista dag: 13 juni (tisdag) 

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Ansökan om ledighet

Om en elev går på Danderyds gymnasium ansöker eleven själv (om denne är över 18 år) eller elevens vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) om ledighet via Vklass. Ansökan skickas sedan till personal på skolan för vidare hantering. Tänk på att ansökan ska göras i god tid innan önskad ledighet.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs.

De fristående gymnasieskolorna har andra rutiner, kontakta dem direkt för närmare information.

Datum för nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Datum för nationella prov

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.