Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Kursutbud för elever på Samhällsvetenskapsprogrammet 2024/2025

Arkitektur - hus, 100p

Åk2, Åk 3, Blå position
Arkitektur verkar mellan konst och vetenskap i formgivningen av städer, hus och interiörer. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av arkitektur och vill lära dig grunderna i formgivning av hus. Vi bygger modeller, lär oss skissteknik, arkitektur och stadsbyggnadshistoria samt processen när ett hus uppförs. Vi lär oss hur historiens arkitektur har påverkat samtida byggnadskonst, går på stadsvandring i närområdet för att se verk av några av Sveriges största arkitekter och avslutar med att formge ett eget hus.

Information om kursen på skolverket

Arkitektur rum, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Arkitektur Rum handlar om form och funktion. Vare sig det är ett rum i ett hus, uterum eller det offentliga rummet som ska formges är kunskaper i arkitektur grundläggande. I kursen lär vi oss skissteknik för att kunna gestalta de rum vi formger, vi bygger modeller för att presentera våra idéer och lär oss även om inredningsarkitekturens historia. Eleverna får lära sig hur material, färg, ljud och ljus tillsammans skapar rummets helhet. Vi övar på att presentera arkitektoniska projekt där skisser, ritningar och modeller är en viktig del. 

Information om kursen på skolverket

Bild och form 1b, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå och gul position

I kursen arbetar vi med bildproduktion med både nya och traditionella metoder. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för ditt skapande.

Information om kursen på Skolverket

Biologi 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Biologi är grunden för mycket av det arbete som görs för att skydda miljön och människors hälsa. Kursen omfattar tre huvudområden; ekologi, genetik och evolution. Under kursen får du jobba både teoretiskt och praktiskt med ekologiska undersökningar, diskutera genetiken och genetikens betydelse för individ och samhälle. Du får även studera livets mångfald, uppkomst och utveckling. Du kommer att få varva teori med fältstudier, mikroskopering och andra biologiska arbetsmetoder.

Information om kursen på Skolverket

Design 1, 100p

Åk 3, Gul position

Tänk vad coolt att få skapa egna T-shirttryck! Eller kanske att formge ett par örhängen som du och dina kompisar kan ha? I designkursen arbetar du med formgivning på ett praktiskt och kreativt sätt, men du får också lära dig om designhistoria och hållbarhet. Kanske ser du tillbaka på den här kursen som den stunden då du kom på den där produkten som gjorde dig till Sveriges största entreprenör?

Information om kursen på Skolverket

Entreprenörskap med UF, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Kan ej väljas av: S23a, S22a

I denna kurs ”Entreprenörskap med UF-företagande” startar, driver och avvecklar du och dina företagsmedlemmar ett riktigt företag. Ni tar fram en affärsidé, utvecklar produkten som kan vara en tjänst eller en vara som ni marknadsför och säljer och tjänar riktiga pengar. Genom UF-företagande utvecklar du de entreprenöriella förmågor och kunskaper som efterfrågas i gymnasieskolans läroplan och i arbetslivet. 

Information om kursen på Skolverket

 

Engelska 7, 100p

Åk 3. Blå och Gul position

Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på engelska språket som verktyg för diskussion, analys och litteraturstudier. I kursen ingår muntlig kommunikation och förståelse främst av formellt språk samt läsning och tolkning av avancerad skönlitteratur ur olika genrer. Läsning och analys av sakprosatexter och facktexter ur olika samhällsperspektiv ingår också. Viss anpassning av kursen görs utifrån elevernas studieinriktning och intresseområden. Kursen har en avancerad nivå och innebär därmed en utmaning men också en givande fördjupning i det engelska språket. Kursen kan ge meritpoäng för vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Foto 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bli en bättre fotograf! I kursen foto 1 får du lära dig grunderna i att göra bra bilder. Här får du lära dig hur utrustningen fungerar, hur du komponerar och beskär bilder på bästa sätt och hur du använder ljuset för att skapa bra bilder. Lär dig efterbearbeta dina bilder, och hur du kan publicera i olika medier. Du får också lära dig om fotografiets teori och historia, från Mozi och Aristoteles till Instagram och TikTok…

Information om kursen på Skolverket

 

Franska 4, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 3. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt att kunna diskutera och ta ställning. Kursen kan ge meritpoäng för vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Franska 5, 100p

Åk 3. Gul position

Bygger på kurs 4. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Kursen kan ge meritpoäng till vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Företagsekonomi 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring, ledarskap och organisation samt redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagens verksamhet i olika projekt. Du får även öva dig på att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och målinriktat arbete.

Information om kursen på Skolverket

Historia 2a, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position.

Kan ej väljas av: S23a, S22a, S23d, S22d 

Kursen ger fördjupade kunskaper i historia. Vi arbetar tematiskt med t.ex. folkmord, genus och miljö. Det kan också handla om idrottshistoria, terrorism, spioner eller mode genom tiderna. Du får forska mer om något ämne i historien som du själv väljer. Under kursens gång gör vi studiebesök på arkiv och får en inblick i hur forskare jobbar. Vi använder bland annat arkivmaterial och databaser samt ser hur historia används inom film, litteratur, musik och spel.

Information om kursen på Skolverket

Kinesiska 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation i olika situationer.

Information om kursen på Skolverket

Kinesiska 2, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 1. Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer.

Information om kursen på Skolverket

Kinesiska 3, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 2. Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa, samtala och skriva, utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer och att själv uttrycka dig för att t.ex. motivera åsikter på ett enklare sätt. Kursen kan ge meritpoäng för vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Kinesiska 4, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 3. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt att kunna diskutera och ta ställning. Kursen kan ge meritpoäng för vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Kinesiska 5, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 4. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Kursen kan ge meritpoäng för vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Kommunikation, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Kan endast väljas av: S23a, S22a

Vi kommunicerar hela tiden – vare sig vi vill eller inte. Vi tänker, drömmer, pratar, påverkar, bloggar, klär, går och står på olika sätt. ALLT är kommunikation! Ofta vill vi förmedla en sak och den uppfattas som något annat. I kursen jobbar vi med övningar i klassrummet och utanför, filmer, analys, intervjuer, gruppaktiviteter och mycket mer. Att bli medveten om hur din och andras kommunikation fungerar hjälper dig i ditt framtida liv.

Information om kursen på Skolverket

Kriminologi, 100p

Åk 3. Gul position

Kan ej väljas av: S22c1, S22c2

I denna kurs utforskar du orsaker till brottsligt beteende samt omfattningen av kriminalitet i samhället. Genom ett tvärvetenskapligt perspektiv får du använda dig av sociologiska, straffrättsliga och socialpsykologiska teoriers förklaringar till kriminalitetens olika former. I kursen behandlas bland annat gängrelaterad brottslighet, narkotikabrott, kriminalvård med rättspsykiatri och internationella jämförelser av olika former av brott och brottsförebyggande arbete. Viktimologi, läran om brottsoffers utsatthet och status under rättsprocesser och i samhället, är en annan del av kursen. Målsättningen är att varje termin bjuda in en gästföreläsare från en ledande krimi- nologisk eller annan relevant institution. Tidigare samarbeten har skett med Kriminalvården, Polishögskolan och kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Välkommen till en kurs om människans avvikande beteende.

Information om kursen på Skolverket

* Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering - Kriminologi

Marknadsföring, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Varför lyckas vissa företag bättre än andra och vad är det som gör att deras produkter når marknaden på ett bättre sätt än konkurrenternas? Jo, anledningen är att framgångsrika företag har förstått marknadsföringens betydelse. Du kommer att få lösa case som handlar om olika typer av företag; alltifrån mindre, snabbväxande företag till större globala företag. I den här kursen får du alltså möjlighet att utveckla de förmågor och kunskaper inom marknadsföring som efterfrågas i gymnasieskolans läroplan, på arbetsplatser samt på universitet och högskolor där du kommer att fortsätta dina studier efter gymnasiet. 

Information om kursen på Skolverket

Matematik 3b, 100p

Åk 3. Blå position

Bygger på Matematik 2b.I kursen behandlas bland annat polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, till exempel inom ekonomi.

Information om kursen på Skolverket

Mental träning, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå och Gul position

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur människors hälsa påverkas av levnadsvanor och livsvillkor. Under kursen lär du dig om stressfaktorer i vardagen och modeller för stresshantering både i teori och praktik. Vi belyser psykologiska faktorers betydelse för prestation, motivation och målfokusering. Dessutom behandlas aktuell forskning inom området. 

Information om kursen på Skolverket

Musik, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Veronica Maggio, Oskar Linnros, Kent, John Mayer, Adele, Kiss, Elvis, Michael Jackson, Molly Sandén, Ted Gärdestad, Elton John, Queen, Zara Larsson, Coldplay. Gitarr, mikrofon, piano, trummor--- Pop, jazz, rap, soul, visa, musikal. Vad menas med ackord, skalor, 4-takt, blues, symfoni, break, waila? Vi lär oss att spela och sjunga din favoritmusik och förstå musikens underbara värld. Inga förkunskaper krävs!

Information om kursen på Skolverket

Naturkunskap 2, 100p

Åk 3. Gul position

Bygger på Naturkunskap 1b. Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen innehåller: Universums utveckling, evolution, kemi och människokroppen. Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen ger dig behörighet till vissa eftergymnasiala utbildningar som t.ex. sjuksköterska.

Information om kursen på Skolverket

Privatjuridik, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Kursen behandlar grundläggande områden inom civilrätt såsom familjerätt, successionsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt arbetsrätt och skadeståndsrätt. Kursen behandlar också viktiga delar inom offentlig rätt såsom straff- och processrätt. Alla dessa rättsområden är relevanta att ha kunskaper inom genom hela livet. Stor vikt läggs också vid att eleven ska träna sig i att kritiskt granska och analysera olika rättsliga regleringens betydelse och tolkning. Kursen ger en god grund för att starta vuxenlivet och inte minst yrkeslivet.

Information om kursen på Skolverket

Programmering 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.

Information om kursen på Skolverket

Programmering 2, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kursen Programmering 1. Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i programmering med särskild betoning på kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering.

Information om kursen på Skolverket

Racket och bollsport 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå och Gul position
Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktisk/teoretisk förståelse och få en djupare inblick i de olika spelen. Vi tränar lagidrotter (t.ex. innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och racketspel (t.ex. badminton, tennis och pingis)   

Information om kursen på Skolverket

*Idrott och hälsa 1 - Specialisering

Racket och bollsport 2, 100p

Åk 3. Gul position

Bygger på Racket och bollsport 1. Kursen vänder sig till dig som har stort intresse för boll- och racketspel. Du förväntas utveckla praktiska fördjupade färdigheter i olika spel samt även taktisk/teoretisk förståelse. Innehållet är huvudsakligen praktisk träning, med teorin invävd under passen.

Information om kursen på Skolverket

*Idrott och hälsa 2 - Specialisering 

Spanska 4, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 3. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt att kunna diskutera och ta ställning. Kursen kan ge meritpoäng till vidare studier. 

Information om kursen på Skolverket

Spanska 5, 100p

Åk 3. Gul position

Bygger på kurs 4. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Kursen kan ge meritpoäng inför vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Träningslära 1, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Träningslära vänder sig till dig som vill få möjlighet till att träna, idrotta och öka kunnandet kring hur träning påverkar kropp och hälsa. Vi väljer träningsformer och idrotter efter gruppens intresse. Du kommer även få lära dig hur träningen kan användas för att förebygga skador och ohälsa, kroppens uppbyggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation m.m. Kursen är praktisk varvat med teoretiska inslag.

Information om kursen på Skolverket

Tyska 4, 100p

Åk 2, Åk 3. Blå position

Bygger på kurs 3. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt att kunna diskutera och ta ställning. Kursen kan ge meritpoäng till vidare studier.

Tyskt språkdiplom

Om du vill jobba eller söka praktikplats i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds Gymnasium erbjuder testet på två nivåer: A2 och B1. För mer info, kontakta: Anna Gunnerås -Lindgren. anna.gunneras-lindgren@danderyd.se 

Information om kursen på Skolverket

Tyska 5, 100p

Åk 3. Gul position

Bygger på kurs 4. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Kursen kan ge meritpoäng till vidare studier.

Information om kursen på Skolverket

Ungdomskulturer, 100p

Åk2, Åk 3. Blå position

Kursen handlar om att förstå ungdomars beteenden. Med olika sociologiska metoder undersöker vi ungdomars tillvaro så väl online som offline. Det kan exempelvis vara att kartlägga egna och andras sociala medieflöden, gamingvärlden, forum online eller genom att observera ungdomars mötesplatser eller uttrycksformer. En viktig del är att förstå sig själv som ungdom såväl som andra ungdomar. Vi lär oss om olika subkulturer såväl i dag som historiskt där vi får möjlighet att utforska exempelvis Rap/hiphop, punk, supporterkultur, gäng och andra sociala sammanhang som ungdomar kan vara del av. Välkommen till en kurs som syftar till att förstå!

Information om kursen på Skolverket