Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Spetsutbildning i matematik

Länets främsta matematikutbildning för gymnasieungdomar.

Hos oss finns möjligheten att fördjupa sig i matematikens mysterier. Spetsutbildningen i matematik är nationellt erkänd och har funnits på Danderyds gymnasium i mer än 30 år. Denna utbildning kallades tidigare Matematikgymnasiet. Danderyds gymnasium, som den enda skola i Stockholms län, är en av sex gymnasieskolor i landet som fått formell behörighet från Skolverket att bedriva gymnasial spetsutbildning i matematik.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om spetsutbildningar.

Spetsutbildningar i Sverige

Utbildningen är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet och alla kurser är väl inarbetade och leds av kunniga och engagerade lärare. Det finns en spetskompetens inom matematik, fysik, kemi och biologi med disputerade lärare vilket kommer väl till pass på vår spetsutbildning. Vi erbjuder dig en stimulerande miljö med likasinnade där du läser matematikkurserna parallellt och i snabbare takt. Våra elever brukar varje år nå framgångar i både nationella och internationella matematik- och programmeringstävlingar.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

I vår spetsutbildning i matematik ingår 700 poäng matematik, fördelade på Matematik 1-5 och två kurser i Matematik Specialisering. Inom Matematik Specialisering kommer vi att utvidga och fördjupa oss i ämnet samt ta upp områden och perspektiv som sällan berörs inom de vanliga matematikkurserna. Det individuella valet möjliggör också för dig att läsa ytterligare specialiseringskurser i matematik. Vi har ett samarbete med Stockholms universitet och besöker årligen forskningscentrumet Institut Mittag - Leffler. 

Utbildningen ger dig ett försprång vid fortsatta studier inom matematikkrävande områden och du kommer bli en riktigt bra problemlösare. De elever som har gått på den riksrekryterande spetsutbildningen i matematik på Danderyds gymnasium återfinns inom skilda yrken såsom civilingenjör, finansanalytiker eller programmerare. Det är också många av våra elever som väljer att gå vidare till en forskarutbildning vid både svenska och internationella universitet.

Antagningsprov

Du kallas till antagningsprov 2020 den 9:e Mars. Provet består av två delar, basprovet som testar grundläggande baskunskaper och problemlösningsprov. Elever från hela landet är välkomna att söka denna utbildning, den är alltså riksrekryterande. Du som söker kommer att kallas till en heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga i matematik. Resultaten från dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen.

Ulf Backlund

08-568 913 26