Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Program och Fördjupningar

Danderyds gymnasium är en attraktiv skola med många sökande till ett stort utbud av utbildningar. Våra elever är studiemotiverade och når goda resultat. De flesta fortsätter till universitet och högskola. Ambition, engagemang och gemenskap genomsyrar verksamheten på Danderyds gymnasium. Tillsammans arbetar vi i en anda av glädje, ansvarstagande och kreativitet. Hos oss har du goda möjligheter att få en givande gymnasietid. Duktiga medarbetare med hög andel behöriga lärare, bra lokaler, god ekonomi och en personlig mentor betyder mycket får att du ska nå goda studieresultat.

Vi arbetar med internationaliserings- och globaliseringsfrågor, vilket är oerhört viktigt för att förbereda dig som elev för en allt mer föränderlig omvärld. Den utbildning vi ger dig i dag kan mycket väl leda till en framtida utbildning och ett yrke som inte ens finns i dag. Omvärldsbevakning och samarbete med universitet/ högskola och näringsliv är en självklarhet för oss på Danderyds gymnasium.

Det är viktigt att lära för livet och den kunskapen får du hos oss!

Utbildningarna på Danderyds gymnasium håller en mycket hög kvalitet och de leds av engagerade och kunniga lärare. Du får studera tillsammans med andra kunskapsintresserade och målinriktade elever och vi ger dig redskap för livet i form av djupa ämneskunskaper. Vår skola är en mötesplats, där du som elev kan knyta kontakter för livet och få möjlighet att också utveckla din självständighet, självkänsla, empatiska förmåga och personlighet.

Vi vill ta vara på din kreativitet och innovationskraft och ge dig möjlighet att vara med och påverka din egen utbildning. Du som vill ägna dig åt någon idrott eller sjunga i kör, för att ta några exempel, har stora valmöjligheter. Vill du starta en elevförening av något slag, så välkomnas det och du är välkommen att komma till mig för att presentera din idé.