Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kontakt

Studie och yrkesvägledare

Maj Orve

maj.orve@danderyd.se

08-568 91 316

Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi, 

Gymnasiesärskolan

Anna Lindgren

anna.lindgren@danderyd.se

08-568 91 309

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Annika Sedenberg

annika.sedenberg@danderyd.se

08-568 91 315

Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet inriktning Juridik, ASD-klasserna

Skolledningen

Erik Håkansson

erik.hakansson@danderyd.se

08-568 91 374

Biträdande rektor med ansvar för SA, ASD och Estetiska fördjupningar

Lovisa Jansson

lovisa.jansson@danderyd.se

08-568 91 304

Biträdande rektor med ansvar för EK och NIU

Anna Sarri Krantz

anna.sarrikrantz@danderyd.se

08-568 91 368

Biträdande rektor med ansvar för NA, TE och Spetsutbildning

Agneta Löwenhielm

agneta.lowenhielm@danderyd.se

08-568 91 329

Biträdande rektor med ansvar för gymnasiesärskolan

Kuratorer och skolsköterska

Synnöve Roness

synnove.roness@danderyd.se

073-807 03 14

Kurator för elever i alla årskurser på: Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och Gymnasiesärskolan.

Linus Hultstrand

linus.hultstrand@danderyd.se

073-807 03 20

Kurator för elever i alla årskurser på: Naturprogrammet, Samhällsprogrammet, Juridikinriktning och ASD/Asperger

Skolsköterskor

Ann-Sofie Petersson (Ekonomi, Juridik, Teknik)

ann-sofie.petersson@danderyd.se

070-087 03 43

Elisabeth Hallan (Sam inkl AST, Natur, HR)

elisabeth.hallan@danderyd.se

073-807 03 45

Särskilt stöd

Lasse von Gegerfelt F10

lars.VonGegerfelt@danderyd.se

08-568 91 361

Studiestöd; ASD, Asperger; ADHD, Samklasser

Maria Teinert F100

maria.teinert@danderyd.se

08-568 91 351

Studiestöd; Dyslexi Ekonomi och Juridikklasser

Anders Willart F100

anders.willart@danderyd.se

08-568 91 358

Studiestöd; Dyslexi Teknik och Naturklasser

Birgitta Göras F101

birgitta.goras@danderyd.se

08-568 91 339

Matematik