Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Inriktning Ekonomi

Företagsekonomi ingår här tillsammans med entreprenörskap och matematik på en högskoleförberedande nivå. Du kommer mötas av engagerade lärare som arbetar med ämnesintegrerade projekt. Du väljer mellan tre inriktningar, internationell ekonomi, kreativ marknadsföring eller finans.

PROGRAMFÖRDJUPNING: INTERNATIONELL EKONOMI

Här får du förbereda dig på att arbeta i en globaliserad värld, där kommunikation och kunskap om ekonomiska drivkrafter blir allt viktigare. I internationell ekonomi ingår kurserna Internationell ekonomi, Företagsekonomisk specialisering och Engelska 7, vilka ger dig en god förståelse för internationella ekonomiska samband och förbereder dig för vidare studier i Sverige och i världen. ­Efter denna utbildning tar du kanske nästa steg mot ett yrke som national­ekonom, controller eller banktjänsteman.

PROGRAMFÖRDJUPNING: FINANS

Här får du som är intresserad av företag, företagsvärdering och aktiemarknad utveckla din analytiska förmåga. Du läser kurserna Företagsanalys, Finansiering samt Internationell ekonomi för att du ska få bred och fördjupad kunskap om värdering och analys av företag utifrån olika modeller. Du lär dig hur finansiella marknader fungerar. Med lärare som har praktisk erfarenhet från näringslivet ger fördjupningen dig relevant kunskap inom finans och redovisning. Denna utbildning ger dig goda baskunskaper och en god inblick i finansbranschen och hur det är att arbeta som t.ex. finansanalytiker, företagsrådgivare eller på annat sätt arbeta med investeringsbedömningar.

PROGRAMFÖRDJUPNING: KREATIV MARKNADSFÖRING

Här får du som vill vara kreativ i dina studier komma till din rätt. Vi varvar ­teoretiska kunskaper med kreativa lösningar kopplade till olika fall. Du utvecklar din förmåga att sprida budskap i text, bild och tal. Under din skolgång kommer du bland annat få ta fram förslag på hur olika företag kan marknadsföra sig och du kommer också lägga mycket tid på UF, där du får driva ett eget företag ihop med andra i klassen. Denna utbildning är ett steg närmre arbeten inom marknads­föring, som t.ex. marketing communications manager.

Klicka här för att se poängplan började 2023

Klicka här för att se poängplan för dig som börjar 2024

Henning Svedberg

Biträdande rektor med ansvar för EK

Henning.Svedberg@danderyd.se