Student 2024

På denna sida samlar vi all information om studenten 2024.

Tider för studentdagen

Studentdagen 4/6 börjar 08:30 för studenterna.
Dagen avslutas med utspring mellan 13:00 - 14:00.

Vi kommer att ha en upphöjd scen framför huvudentrén och ett temporärt staket som leder studenterna vidare mot stora parkeringen efter scenuppträdandet.

Hela parkeringen kommer att vara avstängd och reserverad för flaken.

Ordning för utspring

Publiceras efter Gåsruset den 14 maj

Information om flakåkning och annat viktigt