Betyg - få tillgång till skolbetyg

För att få tillgång till dina eller ditt barns betyg från en kommunal skola i Danderyd, finns det några olika vägar att gå, beroende på om det är nya eller arkiverade betyg det gäller och om det är från grundskolan eller från Danderyds gymnasium.

För att få en kopia av betyg från en fristående skola eller från en skola i en annan kommun vänder du dig till den aktuella skolan.

Betyg för elev i grundskolan

Har du ett barn som går i en kommunal grundskola i Danderyd kan du via vår e-tjänst Betyg för elev i grundskolan se ditt barns betyg. Där kan du se betyg som är från läsåret 2018/2019 och senare. Vill du ha betyg äldre än så, vänd dig i första hand till skolan, i andra hand till kommunarkivet, se under Äldre betyg från arkivet nedan. 

Betyg för elev på Danderyds gymnasium

På Danderyds gymnasium finns betyg för elever födda 2004 och senare. Vill du få en kopia av ditt betyg kan du kontakta skolan via mejl.

Mejl till Danderyds gymnasium

Betygen från Danderyds gymnasium skickas även till Universitets- och högskolerådet (UHR). Där är det dock inte möjligt att få ut en kopia på betygen utan de används enbart digitalt, för antagning.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Betyg för dig som är född före 2004 finns i kommunarkivet, se under Äldre betyg från arkivet nedan. 

Från och med att du fyllt 18 år är det bara du själv som kan se dina betyg.

Äldre betyg från arkivet

Danderyds kommunarkiv har vissa äldre betyg sparade hos sig. Vilka betyg de har och hur du gör för att få ut en kopia på dem kan du läsa mer om på sidan nedan.

Betyg från kommunarkivet

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-09