Aktuella sammanträden

Här finner du de sammanträdesdatum som gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnderna. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och äger rum på Entrétorget i Mörby centrum kl 18.30.

Sammanträdesdagar

 

2024

  jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec

Kommun-fullmäktige

22 19 18 - 6 10 - 2 14

11+
14*

2
Kommun-
styrelsen
8, 29 - 4 15, 22 27 17 - 30 21 18 -
KSAU 15 12 - 8 13 3 - 16 7 4 9
KSFX 15 12 - 8 13 3 - 16 7 4 9
Kultur- och fritidsnämnden 30 - 19 29 - 11 - 24 22 19 10
Miljö- och stadsbyggnads-nämnden 31 - 13 17 15 11 - 4 2 6 11
Socialnämnden 30 - 20 24 - 11 - 25 23 19 17
Tekniska
nämnden
- 1 14 25 - 5 29 26 24 28 -
Utbildnings-nämnden 31 - 20 24 - 12 - 4, 25 - 6 11
Överförmyndar-
nämnden
- 14 - 17 - 12 - 18 - 6 18

* budgetfullmäktige

Med reservation för eventuella ändringar av mötesdatum.

 

 

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-01-12