Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämndens äldre handlingar

Från och med oktober 2020 publicerades byggnadsnämndens respektive miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar i Mötesportalen. Här finns de handlingar som publicerats till och med september 2020.

Byggnadsnämndens handlingar i Mötesportalen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar i Mötesportalen

 

Byggnadsnämndens kallelser, handlingar och protokoll

2020

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kallelser, handlingar och protokoll

2020

2019

Uppdaterad: 2024-01-08