Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Hej hyresgäst!

Här kan du som jobbar, verkar eller bor i kommunens fastigheter göra felanmälan och hitta information som gör vardagen enklare i dina lokaler. Vad behöver du hjälp med idag?

Jag jobbar i verksamhet, skola ...

... på kontor, förskola, vård- och omsorgsboende eller i andra lokaler som Danderyds kommun sköter.

Information & felanmälan

Jag hyr bostad ...

... lägenhet eller annat boende av kommunen.

Information & felanmälan