Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vanliga frågor & svar

Danderyds kommun tillhandahåller främst bostäder för särskilt boende. Dessa förmedlas via Socialkontoret. De olika boendeformerna som finns är:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Seniorlägenheter
  • Korttidsboende

Vi erbjuder också ett antal ungdomslägenheter på Rinkebyvägen, Enebybergsvägen och Enmans väg i Danderyds kommun.

Läs mer om ungdomslägenheter

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

En seniorlägenhet är en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad.

Korttidsboende är en tillfällig lösning till exempel i avvaktan på ledig plats inom ett vård- och omsorgsboende.

Information och ansökan om särskilt boende via Socialkontoret

Hitta seniorboende via Socialkontoret

 

I ditt avtal hittar du uppsägningsformuläret ”Överenskommelse om avflyttning”. Denna skall undertecknas av kontraktsinnehavaren. Om det är flera kontraktsinnehavare skall den undertecknas av båda.

Javisst, det du behöver gör är att fylla en i blankett för att ansöka om autogiro och posta eller lämna in den till Danderyds kommuns kontaktcenter.

Läs mer här

Information och blankett för autogiro

När du drabbats av skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i din bostad är det viktigt att du agerar snabbt. Kontakta vår kundservice och gör en felanmälan. En skadedjursanerare kommer och sanerar din bostad utan kostnad för dig.

Gör en felanmälan