Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Avfallshämtning för privata verksamheter

I Danderyds kommun hämtas mat- och restavfall av Verdis och förpackningar av Liselotte Lööf Miljö AB från kommunens fastigheter.

Vad gäller för privata hyresgäster?

Du kan se i hyresavtalet vem som ska bekosta bortforsling av avfallet. I de flesta avtal så bekostar fastighetsavdelningen hämtningen av mat- och restavfall.

Restavfallshämtning måste alla verksamheter ha, oavsett vem som står för kostnaden. Utöver restavfallet finns även möjlighet att ha sortering av matavfall som tillval. Kommunen har idag en miljöstyrande taxa vilket innebär att sortering av matavfall minskar dina avfallskostnader. 

För verksamheter som vill ha full källsortering kan det ordnas via kommunens entreprenör genom ett tilläggsavtal. Verksamheten har också möjlighet att anlita valfri entreprenör för återvinning och transport.

Läs mer på kommunens webbplats för verksamhetsavfall

Kontakta kundservice för rådgivning

Hyresgästen ansvarar för:

  • Källsortering av matavfall, förpackningar, wellpapp, returpapper, grovavfall, elavfall och restavfallet.
  • Placera avfallet i rätt avfallskärl
  • Se till att kärl och/eller dörr ej blockeras
  • Se till att inget avfall placeras på golvet och att avfallsutrymmet hålls i gott skick.
  • Vid behov beställa extra tömning.
  • Se till att utrustning finns för att kunna sortera till exempel plastpåsar för restavfall eller förpackningsavfall.
  • Kontakta fastighetsavdelningens kundservice om du börjar få slut på papperspåsar.

Kontakta fastighetsavdelningens kundservice