Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vilken temperatur ska det vara inomhus?

Här ser du vilka rikttemperaturer vi har för våra olika lokaler och förskolor. Under kortare perioder kan temperaturen avvika med +/- 1-2 grader.

 1. Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.

 2. Täck inte för termostaten eftersom den då känner en högre temperatur än det är i rummet och värmen i elementet stängs av för tidigt.

 3. Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

 4. Stäng inte ventilerna som tar in den friska luften vid fönstren. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lokalerna. Täpp heller aldrig igen övriga ventilationsdon eller ventiler.

 5. Gör rent filter och ventiler i kök och badrum en gång i månaden.

Rikttemperaturer för lokaler

Rikttemperaturerna är baserade på Arbetsmiljöverkets rekommendationer och målsättningen är att lokalerna ska hålla dessa. Med jämna mellanrum gör vi mätningar för att säkerställa kvaliteten på klimatet och våra anläggningar.

Utanför skol- och arbetstid är rikttemperaturen 1-2 grader lägre än de som är satta för respektive kategori.

Typ av verksamhet Rikttemperatur under uppvärmningssäsong 
Skola 20˚C
Förskola (3-5 år) 20˚C
Förskola småbarn (1-5 år) 22˚C
Kontor 21˚C
Vård- och omsorgsboende 23˚C
Lägenheter 20˚C
Lokaler 18˚C

I utrymmen där människor
inte vistas hela tiden

15-18˚C

Så kan du kontrollera vad felet är

Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än rikttemperaturen, kan du först kontrollera hur du har möblerat vid elementen.

 • Det är viktigt att du inte täcker för termostat och element med möbler, gardiner eller elementskydd. Då känner termostaten av en högre temperatur än det är i rummet och elementet stängs av.
 • Möbler framför elementen kan också hindra värmen att sprida sig i rummet.

Felanmälan när det inte blir bättre

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan har vi följande rutin:

 1. Fastighetsskötare kommer ut och mäter temperaturen. Är det kallare än rikttemperaturen kontrollerar vi att alla element är varma som de ska vara och ser till att inga möbler står framför element eller termostat.
 2. Fastighetsskötaren kontrollerar också att det inte är luft i elementen eller att termostaten hakat upp sig.
 3. Drag från fönster som är otäta, eller som inte är stängda, och tilluftsventiler kontrolleras och rättas till om möjligt.
 4. Är det fortsatt kallt skickas din anmälan vidare till vår VS-reparatör som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

Vid köldknäppar och värmebölja

Under extrema väderförhållanden - som köldknäppar och värmebölja - gäller inga regler kring inomhustemperatur. Våra värme- och ventilationssystem är inte dimensionerade för att klara av de mest extrema utomhustemperaturerna.

Under köldknäppar kan det alltså bli kallare inomhus än vad som upplevs som komfortabelt. Under normala vintertemperaturer kan man dock kräva att värmesystemet klarar av att hålla rikttemperatur.

Under värmebölja kan det bli varmare än vad som upplevs som komfortabelt. Det finns en del du kan göra själv för att lindra värmen inomhus.

Tips

Så håller du lokalerna svala under sommarens varma dagar

Skillnad på ventilation och luftkonditionering

God ventilation innebär att det är bra luft i lokalerna. Ventilationen anpassas efter antalet personer som ska vistas i lokalerna.

Luftkonditionering syftar till att kyla eller värma ett rum. Det är inte standard i kommunens fastigheter men kan beställas som lokalanpassning.

Kontakta din fastighetsförvaltare för rådgivning. Anpassningar bekostas i regel av beställande verksamhet.

Läs mer

Vill du veta mer om hur ventilation, ventiler, rengöring, vädring och möblering fungerar?

Informationsfoldern: Ventilation