Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta kundservice för att göra en felanmälan

Kontakta din fastighetsförvaltare

fornamn.efternamn @ danderyd.se
Kommunens växel 08-568 910 00

Beställ tilläggstjänster

Behöver din verksamhet hjälp med fix i lokaler som att sätta upp hyllor, krokar eller hänga upp lampor? Då kan ni få hjälp av våra fastighetsskötare. Jobben bekostas av beställande verksamhet. Tänk på att vara ute i god tid så att jobbet kan planeras på ett bra sätt.

Beställ enklare tilläggstjänster via kundservice

Bygga om lokalerna eller andra större anpassningar?

Har din verksamhet önskemål eller behov av att förändra eller bygga om i lokalerna? Då kan det vara aktuellt att beställa en lokalanpassning.

Det kan handla om att flytta väggar, installera luftkonditionering eller liknande insatser. Anpassningarna bekostas i regel av beställande verksamhet. Kontakta din fastighetsförvaltare för rådgivning och beställning.

Tänk på att vara ute i god tid så att jobbet kan planeras på ett bra sätt.