Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Hyra bostad av kommunen

En gul radhuslänga med rött tak i Enebyberg.

Danderyds kommun tillhandahåller främst bostäder för särskilt boende. Dessa förmedlas via socialförvaltningen. Här kan du läsa mer om det!

Bostäder för särskilt boende

De olika boendeformerna som finns är:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Seniorlägenheter
  • Korttidsboende

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

En seniorlägenhet är en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad.

Korttidsboende är en tillfällig lösning till exempel i avvaktan på ledig plats inom ett vård- och omsorgsboende.

Information och ansökan om särskilt boende via socialförvaltningen

Hitta seniorboende via socialförvaltningen