Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Avfall och återvinning

Alla kommunala verksamheter i Danderyd ska ha tillgång till full sortering av avfall. Privata hyresgäster har tillgång till restavfall och kan välja till sortering av matavfall (kostnadsfritt) och övrig återvinning.

Vad gäller för kommunala verksamheter?

I Danderyds kommun är det bestämt att alla kommunala skolor, äldreboenden, kontor och verksamheter ska ha tillgång till full sortering av avfall. Det betyder att ni ska källsortera:

  • Matavfall
  • Förpackningar av glas, papper, plast och metall
  • Wellpapp
  • Returpapper som tidningar och kopieringspapper
  • Grovavfall
  • Elavfall
  • Restavfall

Det är Liselotte Lööf Miljö AB som hämtar återvinningsmaterial och Suez Recycling AB som hämtar mat- och restavfall från kommunens fastigheter.

Läs mer om avfallshantering och service

Vad gäller för privata hyresgäster?

I alla fastigheter finns kärl för restavfall som standard. Utöver det erbjuder kommunen sortering av matavfall som tillval, det är bra för både miljö och ekonomi.

För verksamheter som vill ha full källsortering kan det ordnas via kommunens entreprenör genom ett tilläggsavtal. Verksamheten har också möjlighet att anlita valfri entreprenör för återvinning och transport.

Läs mer på kommunens webbplats för verksamhetsavfall

Kontakta kundservice för rådgivning