Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Nycklar

Nycklar är värdehandlingar. Kom ihåg att aldrig låna ut din nyckel till obehörig eller lämna över den till en annan kollega om du avslutar din anställning.

Vem ska komma in i era lokaler?

Det är fastighetsavdelningen som generellt ansvarar för installation och underhåll av nyckelsystem i fastigheter, detta styrs via hyresavtalet.

Som hyresgäst ansvarar ni för att organisera behörigheter i verksamheten, alltså vem som ska komma in var, alltså vem som har nyckel vart

Hyregästen ansvarar också för att meddela eventuella förändringar i verksamheten till fastighetsavdelningen.

 

Installera eller förändra låssystem

Har ni behov av att installera nytt låssystem eller göra förändringar i ert skalskydd kan fastighetsavdelningen stötta med rådgivning och installation. Inköp och installation bekostas i regel av beställande verksamheten.

Kontakta din förvaltare för mer information.

Testa först din nyckel i en annan cylinder för att se om det är cylinderna eller nyckeln det är fel på.

Fungerar det fortfarande inte - gör din felanmälan till Fastighetsavdelningens kundservice.

Om du tappat bort din nyckel behöver du omedelbart anmäla detta till din verksamhetschef, verksamhetschefen tillsammans med säkerhetsavdelningen avgör om nycklar och cylindrar behöver bytas ut. Kostnaden för detta betalas av hyresgästen.

Kontakta kundservice

Danderyds kommun har support för lås och nycklar och dörrar måndag-fredag, 7-16.

08-56891286
Kontakta kundservice

Det finns möjlighet till att öppna fastigheter via fastighetsskötare eller väktare utanför kontorstid eller under helger, detta beställs av behörig person enligt kontaktlistor hos fastighetsavdelningen. Kostnader kopplat detta betalas av hyresgästen.

Beställning av en ny nyckel kan endast göras av behörig beställare t ex ansvarig chef.

När nyckeln är klar kan den hämtas på driftkontoret på Östbergavägen 14.

Kontakta kundservice

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.