Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vad gäller när lokaler lånas ut?

Skolor, idrottshallar, samlingslokaler och liknande används ofta vid tillfällig övernattning, folksamlingar eller evenemang. Men vilka regler gäller för brandskydd vid tillfällig utlåning?

Vem är ansvarig när en lokal lånas ut?

Fastighetsavdelningen är ansvarig för byggnadens tekniska brandskydd i form av brandsläckare, brandlarm, utrymningsvägar med mera.

Men det är verksamheten (hyresgästen) som lånar ut lokalen samt den som anordnar evenemanget ifråga som ansvarar för brandskydd och säkerhet när lokalen lånas ut.

Till exempel att utrymningsvägar inte blockeras, att informera besökarna hur utrymning genomförs eller att se till att lokalen enbart tar in godkänt antal gäster.

Viktig läsning innan ni lånar ut

Ska ni låna ut lokalen ska ni först läsa denna information från MSB. Här hittar ni praktiska tips och checklistor vid tillfällig uthyrning.

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Ska ni hantera utrustning som kan utlösa brandlarmet?

Det kan handla om rökkanoner, tomtebloss, fyrvekerier eller bengaliska eldar. Då är det viktigt att ni kontaktar fastighetsavdelningens kundservice i god tid för att,  om det bedöms lämpligt eller genomförbart, stänga av brandlarm tillfälligt. Detta gäller även om ni lånar ut lokalen till någon annan.

Det är viktigt att veta ni som verksamhet, och arrangören som lånar lokalen, då förstår och tar på er det utökade ansvaret för brandskyddet under tiden som larmet är avstängt. För att göra detta måste ni skriva på en ansvarsförbindelse och lämna denna till kundservice för arkivering.

Ansvarsåtagande Avstängning av brandlarm Danderyd kommun

Kontakta fastighetsavdelningens kundservice

Vad gäller vid övernattning i lokaler?

Övernattning i lokaler som skolor, idrottshallar med mera sker ibland på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, men det förekommer även i andra sammanhang.

Det finns speciella regler och riktlinjer vid övernattning i kommunens lokaler. Det är Räddningstjänsten som besiktigar lokalerna. Det görs med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom.

Sovande personer medför alltså en mer komplicerad utrymningssituation och det måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet. Mer information finns i guiden med regler för övernattning i kommunens lokaler.

Guide: Regler för övernattning i kommunens lokaler