Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vem ansvarar för vad?

Fastighetsförvaltare och fastighetsskötare besöker Fribergskolan

Det är fastighetsavdelningen på samhällsutvecklingsförvaltningen som är din hyresvärd. Vi förvaltar kommunens nära 170 fastigheter och planerar för kort- och långsiktigt underhåll.

Så förvaltas fastigheterna

Fastigheter som håller god standard och håller länge, det är målet med vår förvaltning. Så här gör vi det:

 1. Planering av underhåll
  Fastighetsförvaltaren planerar underhåll i lokalerna på kort och lång sikt.
 2. Hyresgästmöten
  Minst en gång per år stämmer vi av hur hyresgästen upplever lokalerna och informerar om kommande underhåll.
 3. Månadsrondering
  Varje månad ronderar vi fastigheten och kontrollerar övergripande funktioner.
 4. Kvartalsrondering
  Fyra gånger per år ronderar vi funktioner som värme, vatten och ventilation.
 5. Lokalanpassningar
  Om hyresgästen har behov eller önskemål utöver det avtalade underhållet kan vi göra lokalanpassningar. Det görs i samråd mellan hyresgäst och förvaltare och bekostas i regel av beställande verksamhet.
 6. God driftsäkerhet 
  Våra fastigheter är utrustade med modern teknik som sänder larm vid avvikelse till vår driftentreprenör för fastighet dygnet runt.

Så sköter vi fastigheterna

1 september 2023 tar vi över fastighetsdriften i egen regi.

Den löpande skötseln utförs från och med 1:a september 2023 i egen regi. Utemiljön sköts av entreprenör på uppdrag av fastighetsavdelningen:

 • Fastighetsdrift utförs av fastighet, samhällsutvecklingsförvaltningen
 • Markservice utförs av Eko Miljö & Mark.

Flera verksamheter och skolor i kommunen har också egna vaktmästare som utför verksamhetsservice.

Vem ansvarar för vad i lokalerna?

Generellt gäller att fastighetsägaren har hand om att allt som är av mer teknisk karaktär för fastigheten som fast inredning och installationer.

På samma sätt gäller att hyresgästen i lokalerna ansvarar för inredning och utrustning som är kopplat till den egna verksamhetens behov. Om något går sönder i lokalerna genom åverkan, skadegörelse, är det hyresgästens ansvar.