Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Så sköter vi lokalerna

Det är fastighetsavdelningen på Tekniska kontoret som är din hyresvärd. Vi förvaltar kommunens nära 140 fastigheter och planerar för kort- och långsiktigt underhåll.

Så förvaltas fastigheterna

Fastigheter som håller god standard och håller länge, det är målet med vår förvaltning. Så här gör vi det:

 1. Planering av underhåll
  Fastighetsförvaltaren planerar underhåll i lokalerna på kort och lång sikt.
 2. Hyresgästmöten
  Minst en gång per år stämmer vi av hur hyresgästen upplever lokalerna och informerar om kommande underhåll.
 3. Månadsrondering
  Varje månad ronderar vi fastigheten och kontrollerar övergripande funktioner.
 4. Kvartalsrondering
  Fyra gånger per år ronderar vi funktioner som värme, vatten och ventilation.
 5. Lokalanpassningar
  Om hyresgästen har behov eller önskemål utöver det avtalade underhållet kan vi göra lokalanpassningar. Det görs i samråd mellan hyresgäst och förvaltare och bekostas i regel av beställande verksamhet.
 6. God driftsäkerhet 
  Våra fastigheter är utrustade med modern teknik som sänder larm vid avvikelse till vår driftentreprenör för fastighet dygnet runt.

Skötsel och service

Den löpande skötseln utförs av entreprenörer på uppdrag av fastighetsavdelningen:

 • Fastighetsservice utförs av L&T (Lassila & Tikkanoja).
 • Markservice utförs av Eko Miljö & Mark.

Flera verksamheter och skolor i kommunen har också egna vaktmästare som utför verksamhetsservice.

Gör en felanmälan

Vem ansvarar för vad i lokalerna?

Generellt gäller att fastighetsägaren har hand om att allt som är av mer teknisk karaktär för fastigheten som fast inredning och installationer.

På samma sätt gäller att hyresgästen i lokalerna ansvarar för inredning och utrustning som är kopplat till den egna verksamhetens behov. Om något går sönder i lokalerna genom åverkan, skadegörelse, är det hyresgästens ansvar.

Hyresavtal och gränsdragningslista

Hyresavtalet reglerar förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Till vissa avtal finns en tillhörande gränsdragningslista. Det är en detaljerad ansvarsfördelning mellan en hyresgäst och en hyresvärd. I den kan du se vem som har ansvar för vad.

Detta är en standardlista för kommunens fastigheter:

Gränsdragningslista - kommunal verksamhet

Kom ihåg att gränsdragningslistorna kan skilja sig åt mellan hyresgäster och fastigheter. Kontakta din fastighetsförvaltare om du är osäker på vad som gäller just ditt hyresavtal.