Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Så sköter vi utemiljön

Från snöröjning till gräsklippning. Vi sköter om gårdar och utemiljöer vid våra fastigheter året runt. Skötseln planeras efter årstiderna. Här ser du vad som görs.

Snöröjning och halkbekämpning

Under vintersäsongen har vi beredskap för snöröjning och halkbekämpning vid våra fastigheter från den 15 oktober till den 30 april.

Snöröjningen påbörjas när det snöat ca 50 mm kallsnö eller 30 mm vid blötsnö. Halkbekämpning påbörjas när prognosen säger att det finns risk för is och halka.

Målsättningen är att förskolor och skolor skall vara tillgängliga senast kl 08.00 på vardagar. Hyresgäster som öppnar sin verksamhet tidigare än så ansvarar själva för att framkomlighet och sandning innan kl 08.00.

Felanmäl snöröjning och istappar

Vår och sommar

  • I den ordinarie skötseln ingår gräsklippning, rensning av ogräs och häckklippning. Vi tar också hand om rabatter och planteringar.

Höst och vinter

  • I den ordinarie skötseln ingår lövstädning, snöröjning och halkbekämpning.
  • När väl vintern över är det dags att städa undan grus och sand. Det ska vara gjort fyra veckor efter att vinterperiodens slut, allra senast den 1 maj.

Året runt

  • Städning och tömning av papperskorgar görs året runt.
  • Varje månad görs också kontroller av lekutrustning vid våra fastigheter för att se till att dessa är säkra.
  • Vid behov tar vi ner osäkra träd och beskär buskar och träd.

Bygg nytt staket eller skapa en ny lekyta

Utöver den vanliga skötseln av grönytor och utemiljöer gör vi också tilläggsarbeten. Det kan handla om anläggning av nytt staket, att byta lekutrustning, skapa nya lekytor, asfaltering eller dränera områden.

Tilläggsarbeten ingår inte i den vanliga skötseln men kan beställas extra om det finns behov eller önskemål. Kontakta er fastighetsförvaltare för rådgivning. Arbetet bekostas i regel av beställande verksamhet.