Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om kommunens bostäder

Annebergsgården i Enebyberg.

Det är Fastighetsavdelningen som är din hyresvärd om du bor i en lägenhet eller annat boende som tillhör Danderyds kommun.

Kommunen tillhandahåller främst bostäder för sociala ändamål. Vi förvaltar också vissa bostäder för det kommunala bolaget Djursholms AB och Studievägens fastighets AB.

Danderyds kommun tillhandahåller främst bostäder för särskilt boende. Dessa förmedlas via Socialkontoret. De olika boendeformerna som finns är:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Seniorlägenheter
  • Korttidsboende

Vi erbjuder också ett antal ungdomslägenheter på Rinkebyvägen, Enebybergsvägen och Enmans väg i Danderyds kommun.

Läs mer om ungdomslägenheter

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

En seniorlägenhet är en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad.

Korttidsboende är en tillfällig lösning till exempel i avvaktan på ledig plats inom ett vård- och omsorgsboende.

Information och ansökan om särskilt boende via Socialkontoret

Hitta seniorboende via Socialkontoret

 

Vem ansvarar för vad?

Ditt ansvar som hyresgäst

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten.

Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Som hyresgäst är du skyldig att hålla din lägenhet i gott skick och vårda din lägenhet väl.

Tips och riktlinjer för dig som hyresgäst

Som hyresgäst förbinder du dig till:

  • Att inte spela musik  mellan 06.00-22.00 så att störningar uppkommer för kringboende 
  • Att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter
  • Att nattetid undvika störande vattenspolning
  • Att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter
  • Att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
  • Att inte sätta upp parabol, utomhusantenner eller skyltar.

När du drabbats av skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i din bostad är det viktigt att du agerar snabbt. Kontakta vår kundservice och gör en felanmälan. En skadedjursanerare kommer och sanerar din bostad utan kostnad för dig.

Gör en felanmälan

Vårt ansvar som hyresvärd

Som hyresvärd ansvarar vi för underhåll av fastigheten och lägenheten du bor i.

Kontakta alltid din fastighetsförvaltare för rådgivning och godkännande om du vill göra ändringar i din lägenhet. Det kan exempelvis röra sig om målning, tapetsering, installation av diskmaskin eller dylikt.

Alla egna arbeten ska vara fackmässigt utförda, annars kan du komma att bli ersättningsskyldig.