Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Utbildningar i brandskydd

Få koll på brandskydd genom utbildning. Det är det ständigt pågående SBA-arbetet, medvetenheten och vaksamheten hos personalen i vardagen som ger ett bra brandskydd.

Utbildningar

Olika ansvar kräver olika utbildningar. Här finns ett antal rekommenderade utbildningar inom brandskydd. Verksamheten bekostar själva utbildningarna.

Varje år ska det också genomföras en utrymningsövning och var tredje år en allmän brandskyddsutbildning för all personal.

För brandskyddsansvariga

Få en snabb, övergripande bild och kunskap om SBA. Denna webbaserade utbildning är en bra start för dig som verksamhetschef och för den som är brandskyddsansvarig.

Webbutbildning: Systematiskt brandskyddsarbete

Den som har befattningen brandskyddsansvarig i en organisation har ett viktigt ansvar. Den bör gå en mer omfattande lärarledd utbildning i SBA från Brandskyddsföreningen.

Se utbudet av utbildningar från Brandskyddsföreningen

För brandskyddsorganisationen

För övriga i SBA-organisationen kan det vara lämpligt med en utbildning i egenkontroll och brandskydd.

Webbutbildning: Egenkontroll

För särskilda ansvar

Hanterar verksamheten brandfarliga och/eller explosiva varor ställs krav på en befattning som heter Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor.

Utbildning: Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor

För hela personalen

Vart tredje år ska en allmän brandskyddsutbildning hållas med hela personalen i ansvarsområdet.

Kontakta kundservice för rådgivning.

Fastighetsavdelningen har tagit fram lärarledd utbildning.

Utbildningen innehåller:

  • Lagar och regler
  • Vad händer när det börjar brinna?
  • Brandens hastighet och rökens farlighet
  • Larm, utrymning och mänskligt beteende
  • Återsamlingsplats
  • Praktisk släckövning

Praktisk information

  • Utbildningen är en blandning av teori och praktik och sker på plats hos verksamheten. Tidsåtgången är tre timmar och maxantalet är 20 deltagare per tillfälle.
  • Verksamheten bekostar själv utbildningen
  • Tips här är att fylla platserna. Det finns inget som hindrar att annan verksamhets medarbetare deltar.

Boka utbildningen via kundservice

Även Täby Brandstation och Storstockholms Brandförsvar hjälpa till med utbildning.

Täby Brandstation och Storstockholms Brandförsvar