Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Få stöd i SBA

Få stöd och övergripande rådgivning i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Har du frågor om lokalernas brandskydd?

Kontakta Henrik Wahlgren, Brand- och säkerhetsförvaltare, Fastighetsavdelningen

08-50132014
henrik.wahlgren@danderyd.se

Använd B4Fire för enkla brandskyddsronder

Förutom personligt stöd och rådgivning erbjuder kommunen stöd i form av B4Fire. Ett webbaserat verktyg för SBA som hjälper verksamheten att utföra brandskyddsronder.

I programmet finns ronderingsprotokoll och ritningar där interaktiva kontrollobjekten är utmärkta. För inloggning och/eller hjälp med att komma igång kontakta brand- och säkerhetsförvaltaren eller kundservice.

Kontakta kundservice