Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Avfallshämtning för kommunala verksamheter

I Danderyds kommun hämtas mat- och restavfall av Verdis och förpackningar av Liselotte Lööf Miljö AB från kommunens fastigheter.

Vad gäller för kommunala verksamheter?

I Danderyds kommun är det bestämt att alla kommunala skolor, äldreboenden, kontor och verksamheter ska ha tillgång till full sortering av avfall. Det betyder att ni ska källsortera:

 • Matavfall
 • Förpackningar av glas, papper, plast och metall
 • Wellpapp
 • Returpapper som tidningar och kopieringspapper
 • Grovavfall
 • Elavfall
 • Restavfall

Fastighetsavdelningen ansvarar för att:

 • Hämta och återvinna avfallet
 • Grovrengöra sopkärlen minst 2 gånger per år.
 • Se till att soprummet fungerar (t ex belysning, lås, dörruppställning med mera)
 • Tillhandahålla dekaler och skyltar
 • Tillhandahålla statistik
 • Ge kostnadsfri rådgivning och stöd för att utveckla er avfallshantering
 • Tillhandahålla papperspåsar för matavfallsutrustning

Hyresgästen ansvarar för:

 • Källsortering av matavfall, förpackningar, wellpapp, returpapper, grovavfall, elavfall och restavfallet.
 • Placera avfallet i rätt avfallskärl
 • Se till att kärl och/eller dörr ej blockeras
 • Se till att inget avfall placeras på golvet och att avfallsutrymmet hålls i gott skick.
 • Vid behov beställa extra tömning.
 • Se till att utrustning finns för att kunna sortera till exempel plastpåsar för restavfall eller förpackningsavfall.
 • Kontakta fastighetsavdelningens kundservice om du börjar få slut på papperspåsar.

Kontakta fastighetsavdelningens kundservice