Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kranvatten och vattentemperatur

Vattentemperaturen i kommunens lokaler utgår från Boverkets krav och riktlinjer. Tänk på att varmvatten ibland färdas en bit i ledningar från varmvattenberedaren och det kan då ta en stund innan varmvatten kommer ur kranen.

Vem ansvarar för vad?

Dricksvatten i kommunen

Danderyds dricksvatten levereras av kommunalförbundet Norrvatten. Det hämtas från Mälaren vid Görväln via Norrvatten som renar och leder ut det till 13 norrortskommuner. Det ställs höga krav på vattnets kvalitet och kontroller utförs kontinuerligt både vid Görvälnverket och på ledningsnätet.

Läs mer om dricksvatten i kommunen

Varmvatten i fastigheten

Norrvatten levererar kallt kranvatten fram till fastigheten. I fastigheten delas ledningarna upp: en ledning för kallvatten och en ledning som går vidare till fastighetens varmvattenberedare. Det är vi som fastighetsägare som har ansvar för varmvattenberedaren och varmvattnet.

Viktigt med rätt temperatur

I stillastående varmvatten som håller för låg temperatur kan legionellabakterier växa.

Därför ställer Boverket krav på vilken temperatur som ska gälla i fastigheter. Det är utifrån de kraven som vi som fastighetsägare ställer in vilken vattentemperatur som ska gälla i kommunens fastigheter.

Om man andas in vattenånga med bakterierna kan man bli allvarligt sjuk och få lunginflammation. Risken är särskilt stor för personer med nedsatt immunförsvar. Att dricka vatten som innehåller legionellabakterier anses däremot inte farligt.

Vilken temperatur ska det vara?

Bakterierna dör vid upphettning. Om varmvattnet håller minst 50 ° C i ledningarna och fram till kran och tappställen kan man vara säker på att bakterien avdödas.

På förskolor regleras ofta temperaturen ned för att barnen inte ska bränna sig.

Kontroll av temperaturen i varmvattenberedare och i ledningar sköter vi som fastighetsägare utifrån våra rutiner.

Boverkets uppsatta krav på vattentemperaturer

  • Kallvatten < 20°
  • Varmvatten > 50° i ledningar
  • Varmvattenberedare > 60°
  • Kranar/tappställen - Skållningsrisk vuxen > 60°
  • Kranar/tappställen - Skållningsrisk barn > 38°
  • Risk för legionella > 20° till 45°

Om du upplever att det är för låg eller för hög temperatur kan du vända dig till fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakt kundservice