Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Verksamhet, skola och lokaler

Här kan du som jobbar eller driver verksamhet i kommunens fastigheter göra felanmälan och få koll på hur lokalerna fungerar.