Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Passersystem, nycklar och inbrottslarm

Passertaggar är värdehandlingar. Kom ihåg att aldrig låna ut din passertagg till obehörig eller lämna över den till en annan kollega om du avslutar din anställning.

Vem ska komma in i era lokaler?

Det är fastighetsavdelningen som generellt ansvarar för installation och underhåll av passersystem i fastigheter där denna utrustning finns, detta styrs via hyresavtalet.

Som hyresgäst ansvarar ni för att organisera behörigheter i verksamheten, alltså vem som ska komma in var. Ni beslutar också var det behövs kod, larm och vilka larmtider som ska gälla.

Hyregästen ansvarar också för att meddela eventuella förändringar i verksamheten till fastighetsavdelningen.

Kontakta kundservice

Installera eller förändra passersystem

Har ni behov av att installera passersystem eller göra förändringar i ert skalskydd kan fastighetsavdelningen stötta med rådgivning och installation. Inköp och installation bekostas i regel av beställande verksamheten.

Kontakta din förvaltare för mer information.

Vanliga frågor & svar

Beställning av en ny passertagg kan endast göras av behörig beställare till exempel ansvarig chef. Det gäller även förändring av behörighet för var passertaggen ska fungera.

Passertagg till Mörby centrum och Djursholms slott

Beställning och ändringar görs via vår e-tjänst på kommunens intranät. Behörig beställare är ansvarig chef.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Passertagg till andra verksamheter och lokaler

Beställning och ändringar görs av behörig beställare. Kontakta fastighetsavdelningens kundservice. När passertaggen är klar kan den hämtas i Kontaktcenter i Mörby centrum.

Kontakta kundservice

Passertagg för privata hyresgäster

Kontakta din förvaltare

Testa först din passertagg på en annan läsare för att se om det är passertaggen eller kortläsaren det är fel på. Om du sedan behöver göra felanmälan och det gäller lokaler i Mörby centrum eller på Djursholms slott kontakta kommunens kontaktcenter.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Gäller det andra lokaler och verksamheter gör din felanmälan till fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakta kundservice

Om du tappat bort din passertagg behöver den spärras den direkt. Beställning av en ny passertagg görs av behörig beställare till exempel ansvarig chef.

Gäller det lokaler i Mörby centrum eller på Djursholms slott kontakta  kommunens kontaktcenter.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Gäller det andra lokaler och verksamheter kontakta fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakta kundservice

Ring larmcentralen på 08-568 911 01 och uppge den återkallningskod som du fått av din chef. Chefer får koden från fastighetsavdelningen på tekniska kontoret.

Danderyds kommun har support för passersystem och dörrar måndag-fredag, 7-16. Kontaktas via telefonnummer: 08-56891286.

Kontakta kundservice

Det finns ingen support för passersystem utanför kontorstid eller under helger. Har du problem med att till exempel komma in i en gymnastikhall kvällstid ska du höra av dig till din kontaktperson för uthyrningen.