Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Passertaggar, behörigheter, nycklar och inbrottslarm

Nycklar och passertaggar är värdehandlingar. Kom ihåg att aldrig låna ut nyckel eller personlig passertagg till obehörig eller lämna över den till en annan kollega om du avslutar din anställning.

Vem ska komma in i era lokaler?

Det är fastighetsavdelningen som ansvarar för passersystem och kortläsare i fastigheter där denna utrustning finns. Vi ansvarar för teknik och installation.

Som hyresgäst ansvarar ni för att organisera behörigheter i verksamheten, alltså vem som ska komma in var. Ni beslutar också var det behövs kod, larm och vilka larmtider som ska gälla.

Hyregästen ansvarar också för att meddela eventuella förändringar i verksamheten. Gäller det lokaler i Mörby centrum eller på Djursholms slott - anmäl förändringar till kommunens kontaktcenter.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Gäller det andra lokaler och verksamheter - anmäl förändringar till fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakta kundservice

Installera eller förändra passersystem

Har ni behov av att installera passersystem eller göra förändringar i ert skalskydd kan fastighetsavdelningen stötta med rådgivning och installation. Inköp och installation bekostas i regel av beställande verksamheten. Kontakta din förvaltare för mer information.

Vanliga frågor & svar

Beställning av en ny passertagg kan endast göras av behörig beställare t ex ansvarig chef. Det gäller även förändring av behörighet för var passertaggen ska fungera.

Passertagg till Mörby centrum och Djursholms slott

Beställning och ändringar görs via e-tjänst på kommunens intranät. Behörig beställare är ansvarig chef.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Passertagg till andra verksamheter och lokaler

Beställning och ändringar görs av behörig beställare. Kontakta Fastighetsavdelningens kundservice. När passertaggen är klar kan den hämtas på driftkontoret på Östbergavägen 14.

Kontakta kundservice

Passertagg till för privata hyresgäster

Kontakta din förvaltare

Testa först din passertagg på en annan läsare för att se om det är passertaggen eller kortläsaren det är fel på.

Gäller det lokaler i Mörby centrum eller på Djursholms slott - gör din felanmälan till kommunens kontaktcenter.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Gäller det andra lokaler och verksamheter - gör din felanmälan till Fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakta kundservice

Om du tappat bort din passertagg behöver den spärras den direkt. Beställning av en ny passertagg görs av behörig beställare t ex chef.

Gäller det lokaler i Mörby centrum eller på Djursholms slott - kontakta  kommunens kontaktcenter.

Intranät Danderyds kommun: Passertaggar och behörigheter

Gäller det andra lokaler och verksamheter - kontakta Fastighetsavdelningens kundservice.

Kontakta kundservice

Ring larmcentralen på 0771 50 60 15 och uppge den återkallningskod som du fått av din chef.

Chef får koden från Fastighetsavdelningen på Tekniska kontoret.

Danderyds kommun har support för passersystem och dörrar måndag-fredag, 7-16.

08-56891286
Kontakta kundservice

Det finns ingen support för passersystem utanför kontorstid eller under helger. Har du problem med att t ex komma in i en gymnastikhall kvällstid, då ska du höra av dig till din kontaktperson för uthyrningen.