Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Organisera personalen

Grundläggande för SBA är att forma en brandskyddsorganisation.

Verksamhetschefen ska på ett tydligt sätt, skriftligt, delegera uppgiften som övergripande brandskyddsansvarig i verksamheten.

Blankett för kommunala hyresgäster: Delegation från verksamhetschef till brandskyddsansvarig

Följande funktioner bör utses i verksamheten

Kom ihåg att alltid ha en ersättare om någon i organisationen skulle vara frånvarande.

Brandskyddsansvarig

Övergripande ansvarig för utförandet av allt brandskyddsarbete som denne fått delegerat till sig av verksamhetschefen.

Brandskyddskontrollant

Ansvarig för att brandskyddsrondering utförs.

Utrymningsledare (en eller flera)

Ser till att personer utrymmer lokalen och beger sig ut till återsamlingsplatsen.

Återsamlingsledare

Ser till att personer som utrymt inte avlägsnar sig innan det räknats in av återsamlingsledare. Ansvarig för att möta upp räddningstjänsten. Kan behövas när det geografiska/fysiska läget så kräver.

Roller vid särskilda behov

Föreståndare för brandfarlig och explosiva varor

Vid verksamheter med brandfarliga och explosiva varor ställs krav på en Föreståndare för brandfarlig och explosiva varor för att hanteringen sker på ett riktigt sätt. Ansvaret kräver en speciell utbildning till detta.

Utbildningar i brandskydd