Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kundservice

Här kan du kontakta Fastighetsavdelningens kundservice för att göra felanmälan eller få hjälp med andra ärenden. Det går också bra att ringa.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi med anledning av covid-19 enbart hanterar akuta ärenden vid vård- och omsorgsboenden med syfte att värna de boende. Kontakta oss om du har frågor. Tack för din förståelse.

Kundservice för lokaler

Ring oss

08-568 912 86
Måndag-fredag 7-16

Detta nummer går att ringa även efter kontorstid.

Skicka in ditt ärende

Lokal och byggnad • Återvinning och sophämtning • Passertaggar, lås och larm • Skadedjur • Anmäl istappar • Beställ tilläggstjänster

Felanmalan.fastighet@danderyd.se

 

Kundservice för utemiljö 

Ring oss

08-568 912 85
Måndag-fredag 7-16

Skicka in ditt ärende

Felanmälan utomhusmiljö och lekutrustning • Snöröjning och halkbekämpning •  Beställ tilläggstjänster för utemiljö

Felanmalan.mark@danderyd.se

Gäller ditt ärende snöröjning, utomhusmiljöer eller lekutrustning?

Din felanmälan eller ditt ärende behöver innehålla:

  • Kontaktperson
  • Mejl
  • Telefonnummer
  • Verksamhetens namn och/eller objektnummer
  • Tydlig beskrivning av vad ärendet gäller
  • Vid felanmälan, tydlig beskrivning om var skadan/behovet är någonstans i byggnaden

Annan felanmälan

Vill du felanmäla något som är utanför fastigheten som gatubelysning, snöröjning på allmän väg eller liknande? Det gör du via Danderyds kommuns felanmälan.

Danderyd.se/felanmalan