Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Felanmälan för verksamhet och lokaler

Uppmärksammar du ett fel inom fastigheten gör du din felanmälan enligt nedan. Kom ihåg att kontrollera vilka åtgärder som ingår enligt ert avtal och er gränsdragningslista.

Hyresavtal och gränsdragningslista

Din felanmälan eller ditt ärende behöver innehålla:

  • Kontaktperson
  • Mejl
  • Telefonnummer
  • Verksamhetens namn och/eller objektnummer
  • Tydlig beskrivning av vad ärendet gäller
  • Vid felanmälan, tydlig beskrivning om var skadan/behovet är någonstans i byggnaden

Felanmälan av byggnad

Gäller ditt ärende • Byggnad invändigt • Byggnad utvändigt • Återvinning och sophämtning • Lås och larm • Skadedjur • Istappar

Det går även bra att mejla eller ringa vardagar.

Under perioden 1/6-31/8-2024 har fastighetsdriften öppettider 07-14:30

mejl: fastighet@danderyd.se

Telefonnummer 08-568 912 86.

Felanmälan av utemiljö

Gäller ditt ärende • Utomhusmiljö •Lekutrustning • Snöröjning och halkbekämpning

Via mejl: felanmalan.mark@danderyd.se

Det går även bra att ringa vardagar klockan 7–16.

Telefonnummer 08-568 912 85

Vid akuta ärenden dygnet runt

Gäller ditt ärende fara för liv eller egendom ring enligt nedan.

Fastighet: Telefonnummer 08-568 912 86

Utemiljö: Telefonnummer 08-568 912 85 (endast vardagar klockan 07–16)

Kom ihåg att alltid kontakta 112 vid brand eller annan nödsitution.

Annan felanmälan

Vill du felanmäla något som är utanför fastigheten som gatubelysning, snöröjning på allmän väg eller liknande? Det gör du via Danderyds kommuns felanmälan.

Danderyd.se/felanmalan