Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vinter och elanvändning

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd under årets kalla månader. Kommunen har länge jobbat med att minska användningen av energi och el genom att förbättra fastigheter och lokaler - men nu behöver vi din hjälp som hyresgäst för att lägga i en extra växel. Här hittar du råd och tips för hur vi tillsammans kan spara el i våra verksamheter och lokaler.

Varför ska vi använda mindre el?

Det finns flera anledningar. Dels handlar det om att det kan bli brist på effekt i elnätet under vintern. Då kan det bli svårt att leverera el till alla som är uppkopplade till elnätet i Sverige. Det handlar också om att prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer under vintern vilket gör att vi i kommunen får ökade kostnader. Därför ska vi se till att inte slösa el i onödan.

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

1. Vi dämpar elkostnaderna i Sverige

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

2. Vi minskar risken för elbrist under vintern

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt inför vintern när läget kan bli mer ansträngt.

3. Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av
fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Checklista - gör så här

1. Möblera smart

Ta ett varv i dina lokaler och se till att inga element täcks för med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Det gäller även ventilation som är viktig för ett bra inomhusklimat.

Har du din arbetsplats för nära fönstret? Då kan kännas kallt och dragigt på grund av kallras från fönstret. Se om det är möjligt att tillfälligt byta plats.

2. Lura inte termostaten

Täck inte för elementen eftersom termostaten då känner en högre temperatur än det är i rummet och värmen i elementet stängs av för tidigt. Elementens termostat blir helt enkelt lurad att tro att det är tillräckligt varmt. Därför ska man t ex inte ha separata el-element.

3. Vädra effektivt

Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund med korsdrag. Tänk att luften ska bytas ut, men rummet ska inte bli kallt. Ställ därför heller inte upp ytterdörrar.

4. Släck lamporna

Ett tomt rum ska vara ett mörkt rum. Få koll på hur belysningen i dina lokaler fungerar, så att du kan släcka lampor som inte behövs. Dekorationsbelysning ska också stängas av när ingen är på plats.

5. Använd aldrig extra el-element

I kommunens lokaler får inte separata el-element vara inkopplade. De drar mycket ström och stör ut det ordinarie värmesystemet.

Om det är kallt, gör en felanmälan så att en drifttekniker kan kolla temperaturen och att värmesystemet fungerar som det ska.

6. Stäng av all utrustning

Stäng av datorn när du går hem och aktivera energisparfunktioner för bildskärmen. Stäng av bildskärmar helt när du slutar för dagen istället för att ha dem på standby.

Material att skriva ut

Här hittar du informationsmaterial att skriva ut och sätta upp i din verskamhet.

Guide Spara el_Kontor 20221124.pdf

Guide Spara el_Lokaler 20221124.pdf