Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om Fastighetsavdelningen

Skogsgläntans förskola är en av de fastigheter i kommunen som har solceller.

Fastighetsavdelningen är en del av Tekniska kontoret i Danderyds kommun och ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Det innebär både förvaltning och utveckling av kommunens byggnader.

Det förvaltade beståndet ägs tills största delen av Danderyds kommun men även av kommunens bolag Djursholms AB och Studievägens fastighets AB. Vissa förvaltningsobjekt hyrs in på extern marknad. Med ett stort engagemang skapar vi förutsättningar för väl fungerande verksamheter och ändamålsenliga lokaler.

Fastighetsavdelningen består av 14 medarbetare och har kontor i Mörby Centrum.

Lokalförsörjning

Fastighetsavdelningen är lokalförsörjningsansvarig för den kommunala verksamheten, såsom skolor, förskolor och vård- och omsorgsverksamhet. Avdelningen förvaltar bostäder för kommunens sociala ändamål och pensionärer.

Förvaltning och investeringsprojekt

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter och står för den långsiktiga planeringen av underhåll. För drift och skötsel anlitas entreprenörer, vilka arbetar i nära samverkan med avdelningen.

Avdelningen ansvarar för energieffektivisering av kommunens byggnader. Energiarbetet sker både löpande i driften och långsiktigt strategiskt i samverkan med verksamheter.

Avdelningen leder om- och nybyggnad av kommunens byggnader.

Läs mer och kontakta oss

På danderyd.se/hyresgast hittar svar på frågor om hur lokalerna fungerar och hur vi sköter fastigheterna.

För att informationen ska vara relevant för dig som hyregäst har vi delat in portalen i två områden; för verksamheter och för boende.

Felanmälan och information för dig som jobbar i verksamhet

Felanmälan och information för dig som hyr bostad av kommunen