Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Danderyds fixartjänst för dig som är över 75 år

Danderyds fixartjänst är en extra trygghet för dig som är fyllda 75 år och som ibland behöver lite extra hjälp i hemmet. Fixaren kan skapa trygghet i ditt hem och förebygga fallolyckor.

Danderyds fixartjänst är en avgiftsfri tjänst som Danderyds kommun erbjuder dig som är 75 år eller äldre och som fortfarande bor kvar hemma. Tjänsten är ett komplement till äldreomsorgens hemtjänst.

Du kan till exempel få hjälp med att:

  • ordna mattor, halkskydd och sladdar
  • montera och kontrollera brandvarnare, brandfilt, brandsläckare med mera
  • byta glödlampor i taket, proppar, batterier och liknande
  • sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner
  • hämta och lämna saker i förrådsutrymmen, vind eller källare
  • flytta lättare möbler i bostaden och ta ner saker från höga skåp

Läs mer om vad som ingår i fixartjänsten - och vad som inte ingår - på kommunens hemsida.

Information och bokning av fixartjänst