Verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du som företagare eller verksamhetsutövare kan lämna avfall. Du kan välja mellan ett abonnemang där du sorterar matavfall eller ett där du inte sorterar. Bäst för miljön och plånboken är om du sorterar.

Stora gröna avfallskärl i ett återvinningsrum

Avfall under kommunalt ansvar

Vissa typer av avfall måste samlas in av kommunen medan andra typer av avfall är ditt ansvar. Avfall från till exempel personalmatsalar eller städsopor ska hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Ny lagstiftning börjar också gälla 2024 för dig som driver en livsmedelsverksamhet.

Avfallshantering för livsmedelsverksamheter, det här gäller

Sortera matavfall

Genom att sortera matavfall skapar du miljönytta! Vanligast är hämtning i kärl (även om det finns andra alternativ på behållare). Du får då en tillhörande insatssäck som du placerar i kärlet. Sen kan du hälla ned matavfallet direkt i säcken. Du kan även få mindre matavfallspåsar att ha inne i verksamheten som du sorterar i. Allt material för matavfallssorteringen får du utan kostnad. År 2024 börjar ny lagstiftning gälla som innebär att förpackningar måste skiljas från sitt innehåll.

Genom att sortera sänker du också dina kostnader för avfallshämtningen. Ju mer du sorterar ut från restavfallet och lägger i kärlet för matavfall desto bättre. Du betalar nämligen inget i viktavgift för matavfallskärlet.

Matavfallssortering

Val av hämtintervall

Ju mer sällan ditt avfall hämtas desto lägre avgift. Lägst avgift får du om du väljer hämtning 26 gånger per år.

Förpackningar

Förpackningar kan hämtas av valfri entreprenör. De kan även lämnas kostnadsfritt på någon av de mottagningsplatser som Näringslivets Producentansvar (NPA) har. 

NPAs mottagningsplatser

Om verksamheten delar avfallsutrymme och behållare för förpackningsavfall med hushåll i till exempel ett flerfamiljshus måste detta anmälas till kommunen som en så kallad samlokaliserad verksamhet. Detta så att fastighetsägaren ska ansöka om ersättning för hämtningen. Fyll i och skicka in blanketten för anmälan om samlokaliserad verksamhet.

Anmälan samlokaliserad verksamhet (blankett)

Animaliska biprodukter ABP från livsmedelsbutiker

I livsmedelsverksamheter finns ofta mat som man inte längre kan eller vill använda som livsmedel. Detta kallas animaliska biprodukter (ABP) och omfattar allt från döda djur ner till ett kasserat kaffebröd som innehåller ägg. Du som driver en livsmedelsverksamhet har ett ansvar att veta vilka animaliska biprodukter som finns i din verksamhet samt att säkerställa att dessa hanteras i enlighet med lagstiftningen.

Guide -hantering av animaliska biprodukter ABP

Tömning av fettavskiljare

Det är Sortera Industry AB som tömmer fettavskiljare i Danderyds kommun.

Tömning av fettavskiljare

Övriga avfallsslag

Bygg- och rivningsavfall från verksamheter står inte under kommunalt ansvar. Det finns flera återvinningsanläggningar i Stockholmsområdet som tar emot tar emot utsorterat bygg- och industriavfall. 

Bygg- och rivningsavfall till SÖRAB

Elavfall mindre än 1m³ kan lämnas på SÖRABs återvinningscentral i Hagby, Täby kommun. El-avfall kan också hämtas av auktoriserad entreprenör.

Farligt avfall från verksamheter kan, om det handlar om mindre mängder, lämnas till SÖRAB mot en kostnad. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd/anmälan från Länsstyrelsen. Verksamheter har också möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall av ett auktoriserat företag med godkända transportillstånd. Viktigt att veta är att sedan den 1 november 2020 så måste alla företag och verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nationellt register. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets hemsida om anteckningsskyldighet etc.
Farligt avfall från verksamheter

Returpapper kan hämtas av valfri entreprenör som är auktoriserad av avfallsbolaget SÖRAB. 

Lista auktoriserade entreprenörer

Tänk även på att du som yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om transport och hantering av avfall

Dimensionering

Behöver du hjälp med dimensioneringen för att kunna ha full källsortering? Kontakta kommunens avfallsenhet via matavfall@danderyd.se så hjälper vi dig! 

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-07-03